2BRASIL SA, 2013.
IT´S A JUNGLE IN HERE!, 2007.
O OUTRO DO OUTRO, 2010.
RODOLFO MESQUITA E MONSTRUOSAS MÁSCARAS DE ALEGRIA E FELICIDADE, 2013.