5NOTURNO, 2003.
ILUSIONISTAS, 2012.
BRASIL SA, 2013.
O OUTRO DO OUTRO, 2010.