4DIA ZERO, 2012.
NOTURNO, 2003.
RODOLFO MESQUITA E MONSTRUOSAS MÁSCARAS DE ALEGRIA E FELICIDADE, 2013.
NATUREZA MONSTRUOSA, 2011.