3IT´S A JUNGLE IN HERE!, 2007.
RODOLFO MESQUITA E MONSTRUOSAS MÁSCARAS DE ALEGRIA E FELICIDADE, 2013.
DIA ZERO, 2012.
CONTRATEMPO, 2004.