2SANDCASTLE, 2007.
RODOLFO MESQUITA E MONSTRUOSAS MÁSCARAS DE ALEGRIA E FELICIDADE, 2013.
IT´S A JUNGLE IN HERE!, 2007.
MORDER A LÍNGUA, 2014